Tác phẩm:

 • “Gửi người bên ấy”(tập truyện)
 • “Dáng xưa”(tập truyện)
 • “Đêm lãng quên”(tập truyện)
 • “Bên trời lận-đận”(thơ)
 • “Người tù ở lại”(tập truyện)
 • “Hoa nắng trên cao”(tập truyện)
 • “Cát lở”(truyện dài)
 • “Đồi lá khô” (tập truyện)
 • “Niềm yêu dấu còn hoài” (thơ).
 • Trong “Truyện hay Hải-ngọai(Canada)
 • Trong “Quê-hương ngàn dặm”(Mỹ)
 • Trong “Lưu-dân thi-thoại”(Mỹ),
 • Trong “1/4 thế-kỷ thi-ca VN Hải ngoại”(Pháp),
 • Trong “60 tác giả Úc-châu”( Úc).
 • Triển-lãm tranh ở International Hotel(Úc)
 • Triển lãm tranh ở Sunny Brook Convention Center(Úc)
 • Triển lãm tranh  “VN Voices 1 & 2” ở Casula Museum(Sydney) và 9 Museums khác (Úc) kể cả oversea-Exhibition (3 năm).
 • Triển lãm tranh, ảnh 1 & 2 ở Liverpool Hospital Art Gallery (Úc)…
 • Giải “Talented Refugee - Artists” (Úc)